Dialog interimar „Relațiile Interetnice și Coeziunea Socială în Republica Moldova”