Concurs pentru contractarea serviciilor de producere a 4 spoturi video și un spot animat

Concurs pentru selectarea a doi experți pentru elaborarea studiului “Viziunile principalelor partide politice asupra dezvoltării sectorului sănătate”

Promovarea coeziunii sociale în Moldova prin studierea limbii găgăuze și române în UTA Găgăuzia

Сomponența echipei IPIS a fost schimbată

Sporirea efortului societății civile din Republica Moldova în monitorizarea fondurilor acordate de instituțiile financiare internaționale, în legătură cu criza COVID-19

Apel deschis pentru participare la cursul de formare media