Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS)

Este o organizație neguvernamentală din Republica Moldova, fondată în 2017 de un grup de profesioniști cu o vastă experiență în gestionarea treburilor publice.

Astăzi, IPIS întrunește oameni cu opinii geopolitice variate, ceea ce deosebește de alte organizații și constituie un avantaj.

Obiectivele IPIS

Scopul activității noastre este să găsim soluții nepolitizate, de compromis, pentru aspectele cheie ale dezvoltării pe termen lung a Republicii Moldova.

Realizăm proiecte cu participarea celor mai buni experți locali și regionali.

Expertiza IPIS acoperă patru domenii:

  • Administrație publică și guvernare eficientă;
  • Rezolvarea conflictelor și consolidarea relațiilor interetnice;
  • Societate incluzivă și participare civică;
  • Comunicare strategică și media;

Ce înseamnă acest lucru?

Reforma administrației publice, guvernare eficientă, descentralizare

Sistemul administrației publice din Moldova este politizat, opac și are o capacitate limitată de a furniza servicii de calitate pentru cetățeni. Deteriorarea indicatorilor economici și sociali ai Republicii Moldova este legată în mare măsură de ineficiența sistemului public.

Institutul elaborează politici și programe care urmăresc crearea unui sector al administrației publice transparent, responsabil și eficient, care este în măsură să răspundă nevoilor cetățenilor și mediului de afaceri.

Rezolvarea conflictelor și consolidarea relațiilor interetnice

Problema integrării comunităților etnice în viața politică, economică și socială a țării este o problemă de actualitate pentru Moldova. Institutul implementează programe de cooperare interetnică și de integrare reciprocă a comunităților etnice, care permit rezolvarea unor probleme practice: învățarea limbii de stat, participarea membrilor comunităților etnice în conducerea treburilor publice, precum și o mai bună cunoaștere reciprocă a comunităților ce locuiesc aici.

De asemenea, institutul implementează proiecte independente sau în colaborare cu organizațiile internaționale, ce urmăresc crearea condițiilor pentru o soluționare durabilă a conflictului transnistrean.

Societate incluzivă și participare civică

Instituțiile guvernamentale din Republica Moldova se bucură de foarte puțină încredere din partea oamenilor. Politicile publice sunt dezvoltate fără participarea cetățenilor și implicarea publicului, deși sistemele moderne de management prevăd mecanisme eficiente de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.

Institutul elaborează și implementează proiecte inovatoare care

  • promovează principiile gestionării în comun a treburilor publice și participării cetățenilor în procesul decizional;
  • oferă cetățenilor posibilitatea de a monitoriza și de a influența activitatea guvernului;
  • sprijină implicarea asociațiilor de cetățeni la nivel local și central în elaborarea și implementarea politicilor publice;

Comunicare strategică și media

Spațiul informațional al Republicii Moldova a fost împărțit între forțele politice, fiind folosit de cele mai multe ori în interes de partid. Sursele media independente au devenit o raritate în Moldova, fapt care afectează negativ calitatea informațiilor disponibile și a dezbaterilor publice.

Pentru a depăși această situație, noi producem conținut mediatic competitiv și îl plasăm pe platformele informaționale din Moldova. Creând produse de calitate, IPIS își propune să contribuie la lupta împotriva propagandei interne și externe și să ofere consumatorilor de media o alternativă la produsele existente.

De asemenea, credem că lipsa canalelor de comunicare cu statului în ceea ce privește reformele importante și deciziile care afectează viața cetățenilor este inacceptabilă, și că instituțiile publice sunt obligate să comunice oamenilor intențiile și rezultatele activității lor. Experții în domeniul comunicării strategice din cadrul IPIS oferă sprijin în crearea și buna funcționare a departamentelor de comunicare din instituțiile publice, și instruiesc funcționarii publici să introducă instrumente de comunicare și legătură cu cetățeanul în documentele de politici publice.