Impact TV, Detalii cu Nina Dimoglo si Roman Mihaes, despre reglamentarea conflictului
Transnistrean, prioritatile sociale si politice