Asociația Obștească „Institutul pentru Inițiative Strategice” (IPIS) anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii video.

TERMENI DE REFERINȚĂ

Poziția:  Proiectul își propune să realizeze câte videouri de promovarea a unor campanii sociale la nivel local în raioanele Strășeni, Cimișlia, Călărași, Sîngerei, Fălești și Leova.

Denumirea proiectului: “Campanii sociale vocale la nivel local. Dezvoltarea capacității societății civile și a liderilor de a implementa campanii sociale vocale la nivel local”

Aria de acoperire: Chișinau, Leova, Cimișlia, Călărași, Strășeni, Sîngerei, Fălești,

Durata: 14 Septembrie 2020 – 24 Octobrie 2020

CONTEXT

Apelul este anunțat în cadrul proiectului “Campanii sociale vocale la nivel local. Dezvoltarea capacității societății civile și a liderilor de a implementa campanii sociale vocale la nivel local”, finantat de către Uniunea Europeană și Ministerul Federal de Cooperare Economică si Dezvoltare a Germaniei prin intermediul Fundatiei Konrad Adenauer.

Proiectul își propune ca în cadrul activităților implementate să fi elaborate și produse filmulete cu participantii proiectului in care ei vor vorbi despre mersul proiectului, vor povesti despre ideile lor de campanii și promovarea acestora.

DOMENIUL DE LUCRU ȘI SARCINILE CHEIE

În cadrul proiectului se vor produce filmulețe video de o durată până la 5 minute, cu participarea beneficiarilor proiectului prin care vor fi promovate ideile lor de campanii sociale la nivel local.

Producătorul va lucra în strânsă colaborare cu Expertul pe comunicare și cu echipa de proiect pe întreaga perioadă de atribuire.

Echipa de proiect va oferi producătorului informațiile și materialele disponibile pentru îndeplinirea sarcinilor, va facilita întâlnirile și va asigura tot suportul logistic necesar. De asemenea vor fi acoperite cheltuielile de transport aferente deplasărilor în raioane.

Rezultatele și livrabile așteptate:

Livrabile  

Interval de timp

1. Elaborarea împreună cu expertul pe comunicare a unui plan de filmare și a scenariilor 24 August- 24 Octombrie 2020
2. Planificare și organizarea procesului de filmare
3. Filmarea propriuzisă a videourilor
4. Montarea produsului
5. Prezentarea produsului final către echipa de proiect

PERIOADA DE LUCRU ESTIMATĂ:

Serviciile ar trebui să fie prestate în perioada 14 septembrie – 24 octombrie 2020.

OFERTA FINANCIARĂ:

Propunerea financiară trebuie să conțină prețul (BRUT) pentru producerea unui video (filmare, editare) și timpul pentru realizarea acestuia.

DOCUMENTE NECESARE

Sunteți invitat să trimiteți o ofertă care să includă următoarele două componente:

  1. CV-ul ce va contine informația privind calificarea profesională și experiență în filmarea și producerea de videouri (cu indicarea a cel puțin 3 linkuri la produse similare)
  2. În cazul companiilor, prezentarea companiei și portofoliul acesteia.
  3. Oferta de preț (BRUT) pentru producerea unui video (filmare, editare) cu indicarea timpului pentru realizarea acestuia.

Ofertele (în engleză sau română) pot fi trimise prin e-mail la info@ipis.md până pe 5 septembrie 2020, 18:00.