Respectarea drepturilor și a libertăților şi susținerea principiilor toleranței sunt deosebit de importante pentru societatea moldovenească, care trece printr-o perioadă de schimbări profunde, susţine șeful Delegației UE în Republica Moldova, Peter Michalko.

Potrivit agenţiei INFOTAG, luni, la conferința „Promovarea societății civile și a dialogul interetnic în contextul procesului de asociere cu UE”, el a spus că „orice societate este formată din diferite grupuri și fiecare participant trebuie să aibă libertatea de a se exprima și, în același timp, să tolereze opinia altor membri ai societății”.

„Dezvoltarea armonioasă a societății depinde de menținerea valorilor general-umane: orice individ, orice grup vrea să trăiască într-un mediu de dreptate, libertate și respect reciproc. Acest lucru este deosebit de important în contextul unor schimbări profunde care au loc în Republica Moldova în sfera politică, economică și socială. Într-o societate nu trebuie să existe impunerea unui anumit punct de vedere, fapt care mereu implică riscul creşterii dezbinării sociale și a contradicțiilor. Bineînțeles, statul joacă un rol major în consolidarea societății, în definirea unor reguli clare, care să asigure dezvoltarea în conformitate cu principiile fundamentale, fapt ce va avea un impact pozitiv atât asupra cetățenilor, cât și asupra țării, în general”, consideră diplomatul.

Ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova, Angela Ganninger, a menționat că „dezvoltarea societății civile și creșterea dialogului interetnic ar trebui să devină o normă, iar autoritățile ar trebui să se implice mai activ în dialogul cu societatea civilă”.

Directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice (IPIS) Vlad Kulminski, a menționat că „la dezbinarea societății Moldovei contribuie activ autoritățile actuale, care tind în acest fel să distragă atenția cetățenilor de la problemele cu adevărat importante și presante, iar relațiile interetnice în republică sunt privite exclusiv prin prisma unor viziuni diametral opuse”.

„Integrarea comunităților etnice în Republica Moldova este extrem de slabă: absența unei politicii de stat în acest domeniu, nivelul insuficient de studiere a limbii de stat – toate acestea creează premise pentru segregarea în continuare, dar nu pentru consolidare. Din păcate, societatea continuă să fie preocupată de găsirea „adevărului istoric” și practic nu se ocupă de problema construirii unui viitor comun”, a spus expertul.