Începând cu luna mai 2022 a crescut semnificativ volumul asistenței externe primite de sectorul public al Republicii Moldova, comparativ cu primul trimestru al anului. Conform statisticii publicate de BNM, în trimestrul I 2022 sectorul public (Guvernul, BNM, administrația publică locală, corporațiile publice) a primit debursări de împrumuturi externe în valoare de 25 mil. USD, efectuând totodată rambursări (39 mil. USD) ce au depășit suma creditelor noi obținute.

Statul a mai primit în trimestrul I 2022 granturi și asistență tehnică externă în valoare de 30 mil. USD. Conform estimărilor Expert-Grup efectuate în baza comunicatelor BNM, Ministerului Finanțelor și ale Delegației UE în Republica Moldova, în perioada aprilie – mijlocul lunii august 2022, sectorul publica primit debursări de împrumuturi și granturi externe în sumă totală de circa 327 mil. USD[1] (împrumuturi de la FMI – 144 mil. USD, grantul de la UE pentru suport bugetar – 76 mil. USD, împrumutul de la UE în cadrul asistenței macro-financiare – 36 mil. USD, împrumutul de la Guvernul Poloniei – 20 mil. USD, împrumuturi de la AID – 9 mil. USD, grantul în cadrul asistenței macro-financiare – 15 mil. USD, alte credite și granturi pentru proiecte investiționale – 27 mil. USD) (Figura 1). Astfel, către mijlocul lunii august 2022 datoria externă publică a ajuns estimativ la 2 855 mil. USD, situându-se aproximativ la 20-21% din PIB, departe de limita critică de 55%.

Pentru mai multe informații detaliate accesați monitorul integral: Monitorul Asistentei Externe_editia 3

Publicația a fost realizată de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și Institutul pentru Inițiative Strategice IPIS în cadrul proiectului „Administrarea social responsabilă a finanțării externe” cu suportul Fundației Soros Moldova (Fundația Soros Moldova).