Pandemia cauzată de COVID-19 a creat necesitatea ca atât guvernele naționale, cât și instituțiile financiare internaționale (IFI) din întreaga lume să răspundă pe măsură. În acest context, Republica Moldova a făcut apel la ajutor umanitar și a solicitat finanțarea IFI pentru a depăși efectele crizei multidimensionale COVID-19. Mai multe IFI au răspuns la apel și au inițiat acorduri de finanțare/creditare.

 

Pe de o parte, ajutorul financiar este un subiect de mare interes public, pe de altă parte, guvernul nu acordă suficientă atenție transparenței procesului de utilizare a fondurilor financiare de care dispune. Mai multe instituții media și ONG nu au expertiza și experiența necesară pentru a monitoriza modul în care este utilizată asistența internațională. Astfel, scopul de bază a proiectul este de a asista jurnaliștii de investigație în monitorizarea și investigarea modului în care aceasta se utilizează.

 

Activitățile de bază a acestui proiect includ:

 

  • Colectarea de către experți a informației ce ține de asistența financiară obținută de Moldova din partea IFI. Elaborarea notelor analitice bazate pe informațiile obținute, identificarea lacunelor de transparență, în cadrul legal și obstacolelor instituționale;

 

  • Organizarea unui șir de workshopuri online cu participarea jurnaliștilor, liderilor de opinii și reprezentanților societății civile. Selectarea unui grup de jurnaliști de investigații, formați la training, sau a altor instituții media, pentru a efectua un șir de investigații a modului de utilizare de către autorități a asistenței financiare internaționale, destinate luptei cu efectele crizei create de pandemia COVID-19;

 

  • Organizarea prezentării online a rezultatelor proiectului și investigațiilor, cu participarea reprezentanților instituțiilor guvernamentale și ONG, care se focusează pe domeniul transparenței, pentru a prezenta și multiplica rezultatele proiectului.

 

Acest proiect este realizat în cadrul unui consorțiu regional format din cinci țări: Moldova, Ucraina, Kazahstan, Tadjikistan și Kârgâzstan.

 

Proiectul „Sporirea efortului societății civile din Republica Moldova în monitorizarea fondurilor acordate de instituțiile financiare internaționale, în legătură cu criza COVID-19” este implementat cu sprijinul amabil al Fundației Soros Moldova.