Împrumuturile internaționale, oferite de partenerii externi în anul 2020, au menținut bugetul Moldovei pe linia de plutire. În formă de credite Moldova a obținut 418 mln. EURO, iar asistența nerambursabilă se ridică la cifra estimativă de 33 mln. EURO.

În anul 2020  guvernul a reușit să mobilizeze din partea instituțiilor internaționale abia o treime din nivelul planificat a finanțării nerambursabile.

Mircea Eșanu, expert in domeniul politicilor publice: Conform calculelor estimative, suma totală a donațiilor recepționate de țara noastră de la declanșarea pandemiei, adică începând cu martie 2020, se ridica la cifra estimativă de 730 mln. MDL, sau circa 33 mln. EUR.

Împrumuturile oferite de instituțiile internaționale financiare Republicii Moldova, au menținut bugetul pe linia de plutire, și probabil vor rămâne cea mai importantă sursă de acoperire a deficitului bugetar pentru 2021. Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană, Banca Mondială și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei au oferit Moldovei în formă de credite 418 mln. EUR.

Mircea Eșanu: Volumul masiv al donațiilor în fapt e un indicator care descrie elocvent cât de trist arată sistemul nostru de sănătate, și aici nu ne referim la dedicația și profesionalismul personalului medical, ci rezultatul subfinanțării de zeci de ani al domeniului de sănătate publică.

Totodată expertul a subliniat că Republica Moldova nu are o platforma consolidată prin care ar duce o evidență completă a împrumuturilor, proiectelor și donațiilor din străinătate, dar și interne, ce ar permite, inclusiv donatorilor, să cunoască ce suport este oferit și recepționat.

O altă expertă, implicată în proiect, avocata Sabina Cerbu, a menționat că nu a fost clar cine curează asistența externă.

Sabina Cerbu, avocată : Crezi că trebuie sa fie Ministerul finanțelor, însă din decizia Comisiei pentru situații excepționale am înțeles că ar fi un Centru de coordonarea asistenței externe pentru eliminarea consecințelor pandemiei COVID-19. Mai mult nici o informație despre acest centru nu este.

Inna Șupac, director executiv IPIS: Pe saitul oficial al Guvernului și Cancelariei de stat nu este indicată vreo informație despre activitatea, ședințele, membrii, deciziile sau recomandările acestui Centru de coordonare.

Inna Șupac recomandă modificarea modalității de prezentare de către Ministerul sănătății muncii și protecției sociale a asistenței externe, astfel încât să fie văzută toată traiectoria a fiecărui ajutor umanitar recepționat în mod centralizat, începând cu recepționarea de la donator, stocarea la depozit și până la punctul final – beneficiar.

Analizând modul organizării achizițiilor publice în perioada stării de urgență Sabina Cerbu a constat că procedurile de achiziții publice au permis derogări de la legea cadru și au avut scop de a asigura celeritatea achiziționării produselor și echipamentelor medicale de primă necesitate. În același timp, nu s-au pus la dispoziție instrumente clare de control asupra acestor achiziții.

Sabina Cerbu: „Nu a existat nici un dosar penal mediatizat privind achizițiile publice organizate în timpul stării de urgență, deși informații privind unele fraude au fost  făcute publice”.

Printre recomandările Sabinei Cerbu se regăsește sugestia de a dezvolta o platformă electronică/online unde să fie prezentate toate informațiile oficiale legate de măsurile privind COVID-19, prevenire, restricții.

«Moldova a fost destul de disciplinată în ceea ce privește utilizarea fondurilor. Rămâne mult de lucru la capitolul transparenței și raportare»,- a concluzionat diretorul executiv IPIS Vadim Pistrinciuc.

Această analiză a fost realizată în cadrul proiectului „Sporirea efortului societății civile din Republica Moldova în monitorizarea fondurilor acordate de instituțiile financiare internaționale, în legătură cu criza COVID-19”, implementat cu sprijinul Fundației Soros Moldova.