Această Notă Analitică oferă o cartografiere a asistenței financiare rambursabile și nerambursabile,  oferite Republicii Moldova de instituțiile internaționale financiare în primul an de pandemie. Nota conține și informații privind acordurile de împrumut ratificate de Republica Moldova în anul 2020.

Prezenta Notă Analitică a fost elaborată în cadrul proiectului „Sporirea efortului societății civile din Republica Moldova în monitorizarea fondurilor acordate de instituțiile financiare internaționale, în legătură cu criza COVID-19”, implementat cu susținerea Fundației Soros Moldova. Viziunile exprimate în cadrul acestei publicații aparțin autorului.

Descarcă aici: Cartografierea asistenței externe