Acest studiu conține analiza ofertelor electorale în domeniul sănătății ale partidelor politice participante la scrutinul electoral parlamentar din 2021, pecum și recomandări practice pentru implementarea acestora.

Toate programele electorale au fost analizate prin prisma principalelor documente strategice de dezvoltare a sistemului de sănătate. De asemenea, au fost examinate măsura în care angajamentele electorale ale partidelor au fost formulate în conformitate cu direcțiile strategice naționale din domeniul sănătății, precum și proporția acestora în funcție de fiecare direcție în parte.

Acest studiu, elaborat în cadrul proiectului „Viziunile principalelor partide politice asupra dezvoltării sectorului sănătate”, implementat cu susținerea financiară a Fundației Soros Moldova/Departamentul Sănătate Publică, oferă analiza ofertelor electorale, efectuată contextual și cantitativ în limitele textelor formulate de participanții la scrutinul electoral, cu elaborarea recomandărilor practice pentru acțiuni de implementare a acestora pe termen scurt, mediu și lung.

Descarcă aici: STUDIU: EVALUAREA DOMENIULUI SĂNĂTATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR ELECTORALE ALE PARTIDELOR POLITICE DIN REPUBLICA MOLDOVA