Dezvoltarea economică, facilitarea activității de afaceri și atragerea investițiilor este una dintre prioritățile cheie anunțate de Guvernului Republicii Moldova. Cu o nouă ediție a seriei Dialogurilor de politici echipa proiectului NEXT4EU a ajuns la Edineț, orașul care a demonstrat succese semnificative în atragerea investițiilor din partea partenerilor de dezvoltare a țării.

Dialogul a completat punerea în aplicare a angajamentului Republicii Moldova față de cea de-a șaptea recomandare a Comisiei Europene formulată în contextul cererii de aderare a Republicii Moldova la UE. În special, punctul 7.1.2. prevede instituirea unei proceduri de determinare a proiectelor de investiții publice eligibile și extinderea domeniului de aplicare a sistemului existent de gestionare a investițiilor publice pentru a include proiecte implementate din bugetul de stat, proiecte finanțate din surse externe și proiecte finanțate din fonduri extrabugetare.

Vlad Șuleanski, reprezentantul Ministerului dezvoltării economice și digitalizării al Republicii Moldova, a vorbit în cadrul evenimentului despre pașii pe care le întreprinde Guvernul pentru debirocratizarea mediul de afaceri și programele de stat disponibile pentru agenții economici. Fosta secretară de stat la Ministerul agriculturii, experta IPIS, Tatiana Nistorică și Marin Gospodarenco, expert în domeniul economic la Watchdog, au vorbit despre politicile Guvernului în domeniul economic.

Cu exemple a bunelor practici pentru accelerarea dezvoltării economice la nivel local, care pot fi replicate în alte regiuni a țării a venit primarul orașului Edineț, Constantin Cojocaru, reprezentanții Consiliului raional și primarii altor sate din regiune.

Anterior edițiile seriei Dialogurilor de politici în cadrul proiectului NEXT4EU a fost desfășurate la Chișinău, Cahul și Ungheni. S-a discutat implementarea celor nouă recomandări de reformă ale Comisiei europene; rolul societății civile în monitorizarea procesului de integrare în UE; progresele și provocările reformei administrației publice; prevenirea violenței și respectarea drepturilor omului.

Proiectul „#NEXT4EU – Tinerii pentru integrarea Republicii Moldova în UE”, este implementat de Institut für Europäische Politik (#IEP) de la Berlin, în cooperare cu Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), cu suportul oferit de Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei (Auswärtiges Amt).