Echipa de proiect a desfășurat o serie de ateliere de dialog la nivel local și regional pentru promovarea dialogului cu societatea civilă și interetnic în Republica Moldova (RM). Drept rezultat al acestor activități, partenerii de proiect au colectat principalele probleme și recomandări respective exprimate de participanți care au drept scop consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova.

Discuțiile au fost structurate în patru sectoare: 1) Educație, 2) Dezvoltare economică și Drepturile sociale și 3) Mass-media. În plus, a fost discutat și un subiect intersectorial denumit 4) rolul Acordului de asociere cu UE pentru coeziunea socială în Republica Moldova. Prin sprijinirea dialogului interetnic și prin interacțiunea cu Agenția Relații Interetnice (ARI), proiectul a urmărit, de asemenea, să contribuie la implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova (2017-2027), și a respectivului plan de acțiuni pentru perioada 2017-2019.

Acest raport de sinteză oferă o imagine de ansamblu asupra concluziilor și recomandărilor și va oferi o bază pentru discuțiile ulterioare între reprezentanții societății civile din diferite comunități etnice, funcționari publici și alte părți interesate relevante pentru dialogul interetnic în Republica Moldova.

Proiectul a fost implementat de către Institutul pentru Politici Europene (IEP) împreună cu partenerii săi, Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), sprijinit cu amabilitate de către Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei.

Perioada de implementare: iulie 2018 – iulie 2019

Buget administrat de IPIS: EUR 9,990