Ținând cont de experiența pozitivă a edițiilor precedente a programului Dialoguri transnistrene, IPIS organizează o ediție separată a acestui proiect, dedicată în exclusivitate femeilor. Scopul nostru este de a crește rolul femeii în consolidarea păcii, prevenirea și soluționarea conflictelor în Moldova.

Beneficiarele acestui program sunt femeile de pe ambele maluri ale râului Nistru: lidere de opinie, femei din mediul de afaceri, consiliere locale și activiste. Programul presupune organizarea unui șir de întâlniri, seminare și sesiuni de discuții online, dar și o conferință finală.

Programul este bazat pe două componente. Prima componentă oferă o introducere solidă în domenii precum diplomația, soluționarea conflictelor și medierea. În acest scop este prevăzută organizarea a mai multor sesiuni, care includ participarea unor experți notorii în domenii tematice.

Cea de-a doua componentă a programului prevede asigurarea participantelor proiectului cu abilități practice în domeniul de fundraising, managmentul proiectelor și discursului public.

Finanțarea acestui program este oferită de Ministerul Afacerilor Externe al Irlandei și al Serviciului Public Federal Afaceri Externe, Comerț Exterior și Cooperare Internațională al Regatului Belgiei.

Perioada de implementare a proiectului: Iunie – Decembrie 2021

Buget total: EUR 22 000