Această Notă analitică conține constatări despre modul de gestionare a asistenței umanitare de către MSMPS și Centrului de coordonare a asistenței externe pentru eliminarea consecinţelor pandemiei COVID-19, dar și recomandări pentru asigurarea transparenței procesului decizional și eficientizarea comunicării instituționale.

Prezenta Notă Analitică a fost elaborată în cadrul proiectului „Sporirea efortului societății civile din Republica Moldova în monitorizarea fondurilor acordate de instituțiile financiare internaționale, în legătură cu criza COVID-19”, implementat cu susținerea Fundației Soros Moldova. Viziunile exprimate în cadrul acestei publicații aparțin autorului.

Descarcă aici: Analiza asistenței umanitare și sociale