Această Notă analitică conține constatări privind transparența și accesul la informație legată de împrumuturi din partea Instituțiilor Financiare Internaționale (IFI), practicile defectuoase utilizate în timpul stării de urgență și recomandări adresate Guvernului.

Prezenta Notă Analitică a fost elaborată în cadrul proiectului „Sporirea efortului societății civile din Republica Moldova în monitorizarea fondurilor acordate de instituțiile financiare internaționale, în legătură cu criza COVID-19”, implementat cu susținerea Fundației Soros Moldova. Viziunile exprimate în cadrul acestei publicații aparțin autorului

Descarcă aici: Monitorizarea fondurilor IFI. Perspectiva legală, transparență și anticorupție-compressed